EU projekti


Proces pristupanja u članstvo Europske unije postavlja pred Republiku Hrvatsku izazov prilagodbe zajedničkoj pravnoj stečevini, ali otvara i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije.

Republika Hrvatska je u razdoblju od  2001. do 2004. godine bila korisnica programa CARDS (Community Asscistance for Reconstruction, Development and Stabilization), koji je  namijenjen trećim zemljama, odnosno onima koje nemaju status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji.
 
Stjecanjem statusa zemlje kandidatkinje 2004. godine Republici Hrvatskoj otvaraju se tri pretpristupna programa: Phare (Pologne et Hongrie-Aide a Restructuration Economique), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-ccession) i SAPARD (Special Pre-accession Assistance for Agriculture and Rural Development) u ukupnom iznosu od 252 mil. € za razdoblje od 2005.-2006. godine.
 
U Hrvatskoj od 2007. godine otvoren je program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) kao integrirani instrument koji se sastoji od pet sastavnica i zamjenjuje program CARDS te pretpristupne programe Phare, ISPA i Sapard.

Nakon stjecanja statusa države članice Europske unije, Republici Hrvatskoj će se na korištenje otvoriti strukturni fondovi i Kohezijski fond. Strukturni fondovi i Kohezijski fond instrumenti su regionalne politike EU kojoj je cilj smanjiti razlike u razvoju regija i zemalja članica.

Državni inspektorat bio je nositelj projekta Phare 2005 Sustav nadzora nad tržištem u području tehničkih proizvoda, te korisnik projekta CARDS 2004 Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača i projekta Phare 2006Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva, a trenutno je aktivni korisnik projekta IPA 2007 "Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu".