Izvješća

Izvješća o radu Državnog inspektorata

  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2012. godini (PDF, 975 KB)
  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2011. godini (PDF, 1949 KB)
  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2010. godini (PDF, 1782 KB)
  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2009. godini (PDF, 1518 KB)
  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2008. godini (PDF, 475 KB)
  • Izvješće o radu Državnog inspektorata u 2007. godini (PDF, 561 KB) 

 

Izvješća po provedbi turističke sezone

  • Analiza turističke sezone u 2011. godini (PDF, 111 KB)
  • Izvješće o provedbi turističke sezone za razdoblje od 1. lipnja do 10. rujna 2010. godine (PDF, 90 KB)