Kutak za medije

Svakodnevno nastojimo osigurati da cjelovite, pouzdane i pravodobne informacije iz djelokruga Državnog inspektorata u prihvatljivim rokovima stignu do vas, bilo kao odgovori na vaša pitanja, bilo putem obavijesti koje dajemo ili na druge načine. Vjerujemo da će, ako novinari imaju dostatno podataka za razumijevanje teme o kojoj pišu, tada i najšira javnost moći na temelju novinarskih priloga bolje razumjeti svoja prava i mogućnosti u onim područjima koja su u nadležnosti Državnog inspektorata.

Povjerenje javnosti u naše postupke želimo temeljiti između ostaloga i na boljem međusobnom razumijevanju. Stoga pozivamo novinare na cjelovitiji pristup temama o provođenju poslova iz nadležnosti ovoga tijela kako bi javnost putem novinarskih priloga bila kvalitetno informirana o stvarnim mogućnostima i učincima koje naši postupci imaju na zaštitu potrošačkih, radničkih i drugih prava. Zajedno možemo stvoriti preduvjete za izvješćivanje od kojega će krajnji korisnik informacija doista imati koristi.

Jeste li znali?

Kontakt
Novinare molimo da svoje upite postavljaju putem za njih otvorene e-adrese: mediji@inspektorat.hr i korištenjem obrasca Pitanje predstavnika medija.

Ograničenja i rokovi
Državni inspektorat je tijelo inspekcijskog nadzora pa su i poslovi javnog informiranja koji se ostvaruje posredstvom medija složeni i podliježu određenim i propisanim ograničenjima. Informacije o provedenim inspekcijskim postupcima i poduzetim mjerama kod konkretnog gospodarskog subjekta su podaci koji proizlaze iz dokumentacije i činjenica nastalih i utvrđenih tijekom inspekcijskog postupka. Ti podaci su sastavni dio upravnog (inspekcijskog), prekršajnog ili kaznenog postupka i podliježu propisanim ograničenjima, osobito u slučajevima kada inspekcijski postupci još traju (ograničenja na dostupnost takvih informacija su propisana odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka). Molimo da uvažite ograničenja stavljena odredbama spomenutih propisa, a Državni inspektorat i nadalje će aktivno i otvoreno sudjelovati u javnom informiranju o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

Trajanje inspekcijskog postupka ovisi o okolnostima koje se provjeravaju i upravnom području nadzora što utječe i na rokove unutar kojih možemo dati vjerodostojnu informaciju, a objavljivanje koje ne bi predstavljalo povredu sukladno navedenim propisima. Zbog sadržaja i vrste informacija kojima ovo tijelo raspolaže, a koje su često složene, u većini slučajeva dajemo pisane odgovore na vaše upite jer na taj način možemo pružiti cjelovitu informaciju. Također, podsjećamo da Državni inspektorat nije ovlašten za tumačenje propisa, pa se s upitima takvoga sadržaja trebate obratiti ministarstvima koja su nositelji propisa.

Na našim stranicama već postoji velik broj pouzdanih informacija koje vam mogu poslužiti u kvalitetnom pripremanju tema iz našeg djelokruga pa vas pozivamo da se koristite ponuđenim sadržajima (primjerice izbornici: Česta pitanja i odgovori, Na dnevnom redu, Priopćenja, Opasni proizvodi). U nastavku dajemo sažet pregled poslova odnosa s javnošću ovoga tijela u 2012. godini.