Poveznice

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu
(Vlada Republike Hrvatske, N.N. br. 19/10)

Tijela javne vlasti

Predsjednik Republike Hrvatske
Vlada Republike Hrvatske
Sabor Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske

Ministarstva Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo uprave
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture

Državni uredi

Središnji državni ured za trgovinsku politiku
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom

Državne upravne organizacije

Državna geodetska uprava
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za statistiku
Državni inspektorat
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni zavod za radiološku nuklearnu sigurnost

Agencije

APIU – Agencija za promicanje ulaganja i izvoz
HAMAG – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE – Hrvatski operator tržišta energije
REGOS – Središnji registar osiguranika
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
HIDRA – Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
Hrvatska akreditacijska agencija
Agencija za zaštitu osobnih podataka
HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Druge važnije institucije u Republici Hrvatskoj

Ustavni sud Republike Hrvatske
Upravni sud Republike Hrvatske
Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske
Pravobranitelj za djecu
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Državno izborno povjerenstvo
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
Hrvatski državni arhiv
Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Međunarodne organizacije i institucije

Europska Unija – EU
IMF – (MMF) Međunarodni monetarni fond
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – OECD
Svjetska banka
Ujedinjeni narodi – UN
Vijeće Europe – CoE
Europska Udruga za društvenu odgovornost tvrtki (CSR Europe)
Globalna inicijativa za izvješćivanje (GRI)
Međunarodna organizacija rada
Milenijski razvojni ciljevi
Organizacija ujedinjenih naroda za industrijski razvitak (UNIDO)
Organizacija za društvenu odgovornost (SAI)
Svjetski gospodarski forum (WEF)
Svjetsko poslovno vijeće za održivi razvitak
WTO – Svjetska trgovinska organizacija

Međunarodni odnosi RH sa svijetom

Bilateralni odnosi (MVPEI)
Multilateralni odnosi (MVPEI)

Posebni servisi

Digitalne zemljišne knjige… e-izvadak
Elektronička prijava poreza pravnih osoba… ePDV
Hitro.hr
Hrvatska izvozna ofenziva (HIO)
Katastar
Zaštita potrošača

Registri

Obrtni registar (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva)
Registar poslovnih subjekata (Hrvatska gospodarska komora)
Sudski registar trgovačkih društava (Ministarstvo pravosuđa)

Strukovne organizacije

Hrvatska gospodarska komora
Hrvatski izvoznici
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatski savez zadruga
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Javna poduzeća i ustanove

AGM
Autobusni kolodvor Zagreb
CARNet
Croatia osiguranje
Državni ured za reviziju
Državni zavod za statistiku
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska elektroprivreda
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska Lutrija
Hrvatska narodna banka
Hrvatska pošta
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatske autoceste
Hrvatske vode
Hrvatske šume
Hrvatske željeznice
Hrvatski fond za privatizaciju
INA Industrija nafte
Jadranski naftovod
Jadrolinija
Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”
Narodne novine
Plovput
Zagrebačke ceste
Zagrebački električni tramvaj

Hrvatske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija
Brodsko-posavska županija
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Zagreb
Istarska županija
Karlovačka županija
Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Ličko-senjska županija
Međimurska županija
Osiječko-baranjska županija
Požeško-slavonska županija
Primorsko-goranska županija
Sisačko-moslavačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Varaždinska županija
Virovitičko-podravska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Zadarska županija
Zagrebačka županija
Šibensko-kninska županija