Ususret građanima

Državni inspektorat putem svojih inspektora obavlja poslove iz zakonom propisanog djelokruga na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske. Inspektori djeluju na otkrivanju i suzbijanju nezakonitosti u ponašanju gospodarskih subjekata koji obavljaju neku djelatnost, a radi sprječavanja i smanjivanja pojava nezakonitosti poduzimaju radnje i mjere za koje su ovlašteni. Da biste bolje upoznali naše nadležnosti (među kojima su i složena pitanja odnosa između poslodavca i radnika, zaštita potrošača, obavljanje neregistrirane djelatnosti), pozivamo vas da pogledate stranice „O nama“ i „Područja nadzora“).

 

Inspekcijske poslove obavljaju visokoobrazovani ljudi koji se kroz različite programe dodatno usavršavaju i educiraju kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve sve složenijih nadzora. Postupak inspekcijskog nadzora propisani je postupak, a dodatno smo radi poboljšanja učinkovitosti, izradili i usvojili tzv. Mapu poslovnih procesa u kojoj su opisani svi radni procesi koji se provode u Državnom inspektoratu i čija izvedba izravno utječe na vrijednost našega rada. Također, Državni inspektorat jedno je od malobrojnih tijela državne uprave koje je donijelo svoj „Antikorupcijski program“ s Akcijskim planom za razdoblje 2013. – 2015., dokument koji obvezuje svakog službenika Državnog inspektorata da u izvršavanju poslova koji su mu povjereni poštuje pravne procedure, načela i ograničenja, te provodi najbolju praksu koja će omogućiti svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi, čija su prava povrijeđena u nekom od upravnih područja iz naše nadležnosti da ima pristup pravnim sredstvima kojima će ostvariti zaštitu svojih prava. Tim dokumentom određeni su alati i mjere kojima se smanjuju okolnosti koje mogu dovesti do korupcije, a kontrolni mehanizmi uspostavljeni su na svim razinama (više možete saznati na stranici „Strateški dokumenti“).

Svjesni smo odgovornosti koju imamo kao i činjenice da su informacije koje objavljujemo često vrlo složene Vama kao njihovim korisnicima, ali njihov je sadržaj određen našim poslom. Poboljšanjima u sadržaju naših Internet stranica želimo pomoći u snalaženju i korištenju dostupnih informacija radi postizanja boljeg međusobnog razumijevanja.

Svi djelatnici Državnog inspektorata svakodnevno su u aktivnom odnosu prema javnosti, a jedan od komunikacijskih alata koji može pomoći u poboljšanju postojeće komunikacije i razumijevanja upravo koristite. Radi brže i učinkovitije komunikacije, molimo koristite upute koje Vam dajemo ovdje: „Putokaz“.