Opasni proizvodi

Dječja odjeća i obuća (51)
Audio/vizualna oprema (3)
Dječja oprema i proizvodi za djecu (17)
Građevni proizvodi (1)
Imitacija hrane (7)
Informatika (1)
Kućanski aparati (15)
Namještaj (4)
Osobna zaštitna oprema (1)
Ostali električni proizvodi (6)
Ostali neprehrambeni proizvodi (9)
Svjetiljke (4)
Prema Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10), proizvođač je obvezan stavljati na tržište samo sigurne proizvode.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona obavlja Državni inspektorat u skladu s ovlastima određenim ovim Zakonom i posebnim propisima. Također, sukladno ovom zakonu Državni inspektorat će učiniti dostupnim javnosti informacije kojima raspolaže, a odnose se na proizvode opasne za sigurnost i zdravlje potrošača, poglavito informacije o identifikaciji proizvoda, prirodi opasnosti i poduzetim mjerama.

Sigurnost tehničkih proizvoda i njihova sukladnost s propisima Europske unije (direktivama Novog pristupa) je osnova slobodnog kretanja robe unutar jedinstvenog tržišta EU-a.

U okviru procesa usklađivanja tehničkog zakonodavstva RH s onim u EU, kao i provedbi nadzora nad tržištem u području tehničkih proizvoda u skladu s dobrom praksom Europske unije, jedan od prioriteta Državnog inspektorata je i daljnje jačanje sustava nadzora nad tržištem u Republici Hrvatskoj u cilju osiguranja sigurnosti i sukladnosti tehničkih proizvoda stavljenih na tržište. Time se postiže jednako visoka razina zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj u pogledu tehničkih proizvoda, kao što je to u Europskoj uniji.

Opasni proizvodi koje je Državni inspektorat otkrio na tržištu Republike Hrvatske
Jedan od načina nadzora sukladnosti proizvoda na hrvatskom tržištu je i ispitivanje proizvoda glede njihovih bitnih sigurnosnih zahtjeva. Ovdje možete pogledati proizvode za koje smo na takav način utvrdili da predstavljaju opasnost za korisnika.

Opasni proizvodi koji su u Europskoj uniji prijavljeni u sustav RAPEX

Vodič za procjenu i vrednovanje rizika
Svrha Vodiča je pomoći proizvođačima i distributerima u procjeni i vrednovanju rizika i donošenju odluke o tome je li potrebno uputiti obavijest nadležnim tijelima vezano uz obvezu obavješćivanja o opasnim proizvodima.

Vodič za sigurnost dječje odjeće
Vodič o sigurnosti bicikala za mlađu djecu