RAPEX obavijesti

Na unutarnjem tržištu EU-a vrijedi slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i radne snage. To je jedan od temelja za gospodarsko jačanje Unije.

RAPEX je sustav za brzu razmjenu informacija između država članica Europske unije i Europske komisije o mjerama i poduzetim radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizika za zdravlje i sigurnost potrošača, ukoliko u zakonodavstvu Zajednice ne postoje konkretne odredbe s istim ciljem.

Pogledajte opasne proizvode koji su u Europskoj uniji prijavljeni u sustav RAPEX

Na temelju Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (NN br. 39/09) kojom se propisuje postupak i sadržaj sustava za brzu razmjene obavijesti o opasnim proizvodima (RAPEX).

Navedena Uredba stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske u Europsku uniju te će tada biti uspostavljena razmjena informacija nadležnih tijela o sigurnosti proizvoda na tržištu.

U skladu s odredbom članka 3. stavka 1. navedene Uredbe, propisano je da se sustav razmjene obavijesti odvija kroz kontaktnu točku smještenu pri Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, te je u okviru postojećeg Odjela zaštite potrošača u sjedištu Državnog inspektorata ustrojen Odsjek za razmjenu obavijesti i podataka o proizvodu (RAPEX) i centralni informacijski sustav (CISZP).

Državni inspektorat će na taj način biti povezan s Europskom komisijom i kontaktnim točkama u ostalim državama članicama, te će sve informacije o opasnim proizvodima prosljeđivati drugim nadležnim tijelima u Hrvatskoj, od ministarstava do udruga za zaštitu potrošača.