Unos prijave povrede propisa

Državni inspektorat zaprima elektronske prijave isključivo putem dolje navedenog on-line obrasca Prijavi povredu propisa.

Prijave vezane za problematiku zaštite potrošača (Zakon o zaštiti potrošača, Narodne novine 79/07., 125/07., 75/09. 79/09., 89/09.-ispr. i 133/09.), šaljite isključivo na link Prijave i upiti potrošača koji se nalazi na stranicama Ministarstva gospodarstva.

Državni inspektorat ne odgovara na anonimne prijave, što ne isključuje mogućnost pokretanja inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti.

Anonimnim prijavama se smatraju prijave podnositelja koji nije popunio podatke u rubrici “Podaci o podnositelju prijave” (ime, prezime, odnosno naziv podnositelja, ulica i kućni broj, mjesto i e-mail).

Nepotpune i nejasne prijave nije moguće uzeti u razmatranje, kao ni upite koji su za pristup.informacijama@inspektorat.hr, a upućeni su preko obrasca za prijave.

Detaljnjije informacije o ispravnom unosu prijave, okolnostima kada je inspektor dužan pokrenuti postupak po službenoj dužnosti te propisanoj obvezi pismenog obavještavanja o provedenom nadzoru samo određenih podnositelja prijave  pronađite na Uputama za pravilno podnošenje prijave.